Propisi i akti

 

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
radno mjesto:
Viši stručni saradnik za marketing

Odluka o raspisivanju Javnog oglasa
Odluka o imenovanju Komisije
Lista pitanja i literature za javni oglas za radno mjesto: viši stručni saradnik za marketing
Javni oglas za radno mjesto: viši stručni saradnik za marketing
Poslovnik o radu Komisije za provođenje postupka prijema u radni odnos

 

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
radno mjesto:
Stručni savjetnik za pravne poslove

Odluka o raspisivanju Javnog oglasa
Odluka o imenovanju Komisije
Lista pitanja i literature za javni oglas za radno mjesto: stručni savjetnik za pravne poslove
Tekst Javnog oglasa
Poslovnik o radu Komisije za provođenje postupka prijema u radni odnos za radno mjesto: stručni savjetnik za pravne poslove


ARHIVA

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do tri godine
radno mjesto:
1. Glumac III – 2 (dva) izvršioca


JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
radno mjesto:
1. Portir – 1 (jedan) izvršilac
2. Higijeničar – 1 (jedan) izvršilac

 


JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto:
Stručni savjetnik za pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac


JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
– Viši stručni saradnik za marketing – 1 (jedan) izvršilac


JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Kamerni teatar 55 Sarajevo”

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

GLUMAC III (4 izvršioca)

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA RADNO MJESTO:
1. GLUMAC III – 4 IZVRŠIOCA

 


Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
1. Nabavljač / dostavljač – 1 (jedan) izvršilac;
2. Blagajnik / biljetar – 1 (jedan) izvršilac;