Kontakt

KAMERNI TEATAR 55
Maršala Tita 56/II
71000 Sarajevo
info@kamerniteatar55.ba

Naziv banke: BBI banka D.D. Sarajevo

Transakcijski račun: 141 1965320008 475

Budžetska organizacija: 2202004

Općina: 077

SWIFT: BBIBBA22XXX

IBAN: BA391411965320008475


SENAD ALIHODŽIĆ
Direktor

Tel: +387 33 216 873
Fax: +387 33 216 873
kamerni@kamerniteatar55.ba
marketing@kamerniteatar55.ba

VEDRAN FAJKOVIĆ
Dramaturg

Tel: +387 33 209 041
Fax: +387 33 216-873
dramaturg@kamerniteatar55.ba

AMINA MAŠIĆ
Viši stručni saradnik za marketing

Tel: +387 33 209 041
Fax: +387 33 216-873
marketing@kamerniteatar55.ba

MIRSAD IMAMOVIĆ
Šef scenske tehnike-organizator

Tel: +387 33 407 717
Fax: +387 33 216 873
tehnika@kamerniteatar55.ba

DUŠKA AMIDŽIĆ
Stručni saradnik za organizaciju

Tel: +387 33 407 716
Fax: +387 33 216 873
produkcija@kamerniteatar55.ba

Stručni savjetnik za pravne poslove

Tel: +387 33 407 716
Fax: +387 33 216 873
pravnasluzba@kamerniteatar55.ba

MIRELA MILAK
Stručni saradnik u javnim ustanovama kulture-za kontakte sa javnošću

Tel: +387 33 216 873
Fax: +387 33 216 873
kamerni@kamerniteatar55.ba
info@kamerniteatar.ba

MUNEVER KARŠIĆ
Arhivski tehničar

Tel: +387 33 407 717
Fax: +387 33 216 873
arhiva@kamerniteatar55.ba

MERSIDA BUČAN
Stručni savjetnik za ekonomsko-računovodstvene poslove

Tel: +387 33 407 718
Fax: +387 33 216 873
finansije@kamerniteatar55.ba

MINKA SKENDERAGIĆ
Stručni saradnik u javnim ustanovama kulture-za javne nabavke

Tel: +387 61 358 000
Fax: +387 33 407 718
m.skenderagic@kamerniteatar55.ba

RADOMIR JAGLIČIĆ
Inspicijent I

Tel: +387 33 550-475

SENAD BEŠIĆ
Inspicijent II

Tel: +387 33 550-475

DINO BRUTUS
Dizajnersko tehnički operater

Tel: +387 33 550-475

NERMA PAMUK
Blagajnik biljetar

Tel: +387 33 550 476
Fax: +387 33 216-873
rezervacije@kamerniteatar55.ba

PORTIRNICA
Tel: +387 33 550 475
Fax: +387 33 216-873