O nama

Kamerni teatar 55 osnovao je 1955. godine u Sarajevu veliki pozorišni reditelj, producent i teoretičar, Jurislav Korenić, u traganju za novim teatarskim izrazom, te iz potrebe za drugačijim teatarskim profilom od onoga koji je preovladavao u većini pozorišta tadašnje Jugoslavije. Taj novi, inovativan i tragalački pristup u teatarskoj produkciji predstavljao je stremljenje prema evropskoj avangardi toga vremena.

Tokom godina, ovaj teatar je stekao veliki ugled koji je prevazišao granice Bosne i Hercegovine kao teatar visokih umjetničkih standarda sa izuzetnim glumačkim ansamblom. U prosjeku oko 13.000 ljudi tokom godine pogleda naše predstave, a kapacitet dvorane Kamernog teatra je 160 mjesta. Svoje predstave igramo u svim zemljama regiona kao i u drugim državama Evrope.

Sa svojim isturenim scenskim prostorom kojeg s tri strane okružuje publika (tzv. ‘thrust stage’) Kamerni teatar 55 ima privilegiju da može uspostaviti intimniji odnos sa svojom publikom za razliku od klasičnih scena sa tzv. rampom. Ta intimnost se manifestirala na najemotivniji način tokom rata devedesetih godina prošlog stoljeća. Ljudi su u ogromnom broju dolazili na predstave i događaje pod svjetlošću svijeća u Kamerni teatar 55 koji je postao hram duhovnog otpora i ozdravljenja za sve ljude bez obzira na njihovo vjersko i nacionalno porijeklo. Sva dešavanja u Kamernom teatru bila su prepuna posjetilaca, uprkos opasnostima po život sa kojima su se suočavali.

Danas, nakon gotovo šest decenija postojanja, Kamerni ima stalni ansambl od 20 glumaca, ali naša vrata su uvijek bila, i ostala, otvorena za gostujuće umjetnike, tako da vrlo često ugošćavamo vrhunske glumce, reditelje, pisce i umjetnike koji nisu direktno vezani za naš teatar, kako domaće tako i internacionalne. Svoju ulogu vidimo u pomirenju i približavanju naroda, te u uspostavljanju saradnje i razmjene sa našim kolegama u drugim zemljama i kulturama.