REPERTOAR ZA JUNI/LIPANJ 2024. GODINE

NEDJELJA
02.06. 2024. u 19.00  
STERIJINO POZORJE

Međunarodni program “Krugovi”
Autorski projekt Selme Spahić „LJUBIČASTO“
Režija: Selma Spahić
Igraju: Tatjana Šojić, Maja Izetbegović, Davor Golubović, Anja Kraljević, Sabit Sejdinović, Boris Ler
UTORAK
04.06. 2024. u 20:00  
SATIRIČKO KAZALIŠTE “KEREMPUH”, ZAGREB
48. dani satire „Fadila Hadžića“
Autorski projekt Selme Spahić „LJUBIČASTO“
Režija: Selma Spahić
Igraju: Tatjana Šojić, Maja Izetbegović, Davor Golubović, Anja Kraljević, Sabit Sejdinović, Boris Ler
ČETVRTAK
06.06. 2024. u 20:00  
Paolo Genovese „POTPUNI STRANCI“
Režija: Lajla Kaikčija
Igraju: Sabit Sejdinović, Vabesa Glođo, Alban Ukaj, Senad Alihodzic, Dina Mušanović, Nadine Mičić, Igor Skvarica
PETAK
07.06. 2024. u 20:00  
Paolo Genovese „POTPUNI STRANCI“
Režija: Lajla Kaikčija
Igraju: Sabit Sejdinović, Vabesa Glođo, Alban Ukaj, Senad Alihodzic, Dina Mušanović, Nadine Mičić, Igor Skvarica
SUBOTA
08.06. 2024. u 20:00  
Boris Lalić „MIRNA BOSNA“
Režija: Saša Peševski
Igraju: Feđa Štukan, Gordana Boban, Vanesa Glođo, Davor Golubović
UTORAK
11.06. 2024. u 20:00
Bertold Brecht: „MALOGRAĐANSKA SVADBA“
Režija: Paolo Magelli
Igraju: Ermin Bravo, Gordana Boban, Ejla Bavčić, Sabit Sejdinović, Maja Izetbegović, Dina Mušanović, Muhamed Hadžović, Amar Selimović, Enes Kozličić, Nedim Džinović
ČETVRTAK
20.06. 2024. u 20:00
UDRUŽENJE FILTER  
Indira Kučuk-Sorgač: „JA, BOSANAC“
Režija: Indira Kučuk-Sorgač
Igraju: Aldin Tucić, Negra Čičić
UTORAK
25.06. 2024. u 21:00
FESTIVAL „BIHAĆKO LJETO“
Centar za kulturu Bihać
Skender Kulenović: „DJELIDBA“
Režija: Aleš Kurt
Igraju: Gordana Boban, Vanesa Glođo, Sabit Sejdinović, Nedim Džinović, Senad Alihodžić, Davor Golubović, Dina Mušanović, Elma Juković, Amar Čustović, Enes Kozličić
SRIJEDA
26.06. 2024. u 19:00  
CENTAR ZA KULTURU BOSANSKA KRUPA
Skender Kulenović: „DJELIDBA“
Režija: Aleš Kurt
Igraju: Gordana Boban, Vanesa Glođo, Sabit Sejdinović, Nedim Džinović, Senad Alihodžić, Davor Golubović, Dina Mušanović, Elma Juković, Amar Čustović, Enes Kozličić