JAVNI POZIV ZA PRIJAVU UČEŠĆA NA VIII. REGIONALNI TEATARSKI FESTIVAL „DANI JURISLAVA KORENIĆA“

Festival posvećen umjetnosti glume i glumačke kreacije

Pravo prijave imaju sva profesionalna pozorišta, pozorišne trupe i ostale organizacione forme profesionalne pozorišne produkcije koje su producirale predstavu u periodu 1.1.2023. godine pa do dana isteka roka za prijave.

Predstave koje dolaze izvan govornog područja bosanskog, hrvatskog ili srpskog jezika moraju imati prevod/titlove na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine.

Predstave moraju ispunjavati tehničke specifikacije scene Kamernog teatra 55, koje možete preuzeti na linku:

Nagrade Festivala:

 1. NAGRADA DRAGAN JOVIČIĆ ZA NAJBOLJEG GLUMCA
 2. NAGRADA DRAGAN JOVIČIĆ ZA NAJBOLJU GLUMICU
 3. NAGRADA JURISLAV KORENIĆ ZA NAJBOLJU REŽIJU
 4. NAGRADA ŽAN MAROLT ZA NAJBOLJEG MLADOG GLUMCA
 5. NAGRADA ŽAN MAROLT ZA NAJBOLJU MLADU GLUMICU
 6. NAGRADA PUBLIKE ZA NAJBOLJU PREDSTAVU
 7. NAGRADA DNEVNOG LISTA „AVAZ“ ZA NAJBOLJU PREDSTAVU NA FESTIVALU

Prijava mora sadržavati:

 1. Prijavni obrazac,
 2. Video snimak predstave,
 3. Kratak opis predstave (maksimalno 1 stranica),
 4. Podatke o autoru teksta (maksimalno 1 stranica),
 5. Podatke o reditelju (maksimalno 1 stranica),
 6. Izvod iz kritike i press clipping (maksimalno 3 stranice),

Rok za prijave traje do 01.07.2024. godine. godine, a pozorišta čije predstave prođu selekciju bit će obavještena najkasnije do 31.7.2024. godine.

Napomene:

Posebno, u što kraćem roku poslati prijavni obrazac na e-mail adresu: festivalDJK@kamerniteatar55.ba

Organizator snosi osnovne troškove gostovanja (troškove prevoza osoblja, prevoz dekora te smještaj gostiju).

Kompletirane prijave slati u elektronskoj verziji na: festivalDJK@kamerniteatar55.ba