Peti dan festivala RUTA

Peti dan festivala RUTA donio je jedinstvenu i dirljivu izvedbu Mestnog gledališča ljubljanskog. Lotos Vicenc Šparovac, poznati slovenački glumac, ispričao je svoju nevjerovatnu i istinitu priču o mornarskom iskustvu i borbi za preživljavanje. Šparovac je dočarao sve aspekte svoje borbe – od straha i očaja do nade i konačne pobjede nad nesrećom.

Nakon predstave, dramaturginja Asja Krsmanović vodila je razgovor o predstavi, omogućivši publici da postavi pitanja i dublje uroni u temu.

Ovaj peti dan festivala RUTA podsjetio nas je na snagu ljudskog duha i važnost pričanja priča koje nas inspirišu i podstiču na razmišljanje. Hvala Mestnom gledališču ljubljanskom na nezaboravnom doživljaju i svima koji su učestvovali u razgovoru nakon predstave.

Vidimo se u Kamernom…