Kamerni teatar 55 proslavlja 69 godina

Svaka godina je bila nova avantura, a svaka predstava nova priča.

Kamerni teatar 55 proslavlja 69 godina neumornog rada, strasti i predanosti umjetnosti.

Hvala vam na podršci.