RABOTI ZA KOI NE ZBORUVAME/STVARI O KOJIMA NE GOVORIMO

Pon
20
Dec
20:00
Wonderland Theatre / Makedonsko narodno pozorište – Makedonija
RABOTI ZA KOI NE ZBORUVAME/STVARI O KOJIMA NE GOVORIMO
REGIONALNI TEATARSKI FESTIVAL “DANI JURISLAVA KORENIĆA”
Režija: Nela Vitoshevikj
Igraju: Dragana Kostadinovska, Ivana Pavlakovikj, Sara Klimoska, Nikola Nastoski, Ismet Šabanovikj