REPERTOAR JUNI/LIPANJ 2019.

 

REPERTOAR JUNI/LIPANJ 2019.

 

PONEDJELJAK,

03.06.2019. U 20:00

Aldo Nikolaj „UMRI MUŠKI“                                                                                                                                                                                                

Režija: Admir Glamočak                                                                                                                                     

Igraju: Admir Glamočak, Tatjana Šojić, Senad Bašić

ČETVRTAK,

06.06.2019. u 20:00

Peter Quilter “SLAVNA FLORENS”                                     Koprodukcija Kamerni teatar 55 i ASU                                                                                                               
Režija: Admir Glamočak

Igraju: Dženita Imamović Omerović, Irfan Ribić, Nadine Mičić

SUBOTA,

08.06.2019. u 20:00

Boris Lalić „MIRNA BOSNA“                                                        

Režija: Saša Peševski

Igraju: Feđa Štukan, Gordana Boban, Vanesa Glođo, Davor Golubović

PONEDJELJAK,

10.06.2019. u 20:00

Dubravko Mihanović „ŽABA“

Režija: Elmir Jukić

Igraju: Emir Hadžihafizbegović, Mirsad Tuka, Moamer Kasumović, Aleksandar Seksan

SRIJEDA,

12.06.2019. u 20:00

Peter Quilter “SLAVNA FLORENS”                                     Koprodukcija Kamerni teatar 55 i ASU                                                                                                               
Režija: Admir Glamočak

Igraju: Dženita Imamović Omerović, Irfan Ribić, Nadine Mičić

PETAK,

14.06.2019. u 21:30

Boris Lalić „MIRNA BOSNA“                      Gostovanje u Somboru, Srbija – 27. pozorišni maraton                           

Režija: Saša Peševski

Igraju: Feđa Štukan, Gordana Boban, Vanesa Glođo, Davor Golubović

PONEDJELJAK,

17.06.2019. u 20:00

Abdulah Sidran „SJEĆAŠ LI SE DOLI BEL“                                                     

Režija: Kokan Mladenović                                                                                                                                     

Igraju: Emir Hadžihafizbegović, Gordana Boban, Mirsad Tuka, Tatjana Šojić, Davor Golubović, Elma Juković, Muhamed Hadžović, Admir Glamočak, Sabit Sejdinović, Amar Selimović, Saša Krmpotić, Sin Kurt

UTORAK,

18.06.2019. u 20:00

Abdulah Sidran „SJEĆAŠ LI SE DOLI BEL“                                                     

Režija: Kokan Mladenović                                                                                                                                     

Igraju: Emir Hadžihafizbegović, Gordana Boban, Mirsad Tuka, Tatjana Šojić, Davor Golubović, Elma Juković, Muhamed Hadžović, Admir Glamočak, Sabit Sejdinović, Amar Selimović, Saša Krmpotić, Sin Kurt

ČETVRTAK,

20.06.2019. u 20:00

Abdulah Sidran „SJEĆAŠ LI SE DOLI BEL“                                                     

Režija: Kokan Mladenović                                                                                                                                     

Igraju: Emir Hadžihafizbegović, Gordana Boban, Mirsad Tuka, Tatjana Šojić, Davor Golubović, Elma Juković, Muhamed Hadžović, Admir Glamočak, Sabit Sejdinović, Amar Selimović, Saša Krmpotić, Sin Kurt

PETAK

21.06.2019. u 20:00

Abdulah Sidran „SJEĆAŠ LI SE DOLI BEL“                                                     

Režija: Kokan Mladenović                                                                                                                                     

Igraju: Emir Hadžihafizbegović, Gordana Boban, Mirsad Tuka, Tatjana Šojić, Davor Golubović, Elma Juković, Muhamed Hadžović, Admir Glamočak, Sabit Sejdinović, Amar Selimović, Saša Krmpotić, Sin Kurt