KNJIGA MOJIH ŽIVOTA – PREMIJERA

A.Hemon

Režija: Sabrina Begović
Dramatizacija: Džejna Avdić
Igraju: Boris Ler, Maja Izetbegović, Amar Selimović, Mirna Jogunčić, Sabit Sejdinović i Merima Ovčina