KNJIGA MOJIH ŽIVOTA – DRUGA REPRIZA

A.Hemon

Režija: Sabrina Begović
Dramatizacija: Džejna Avdić
Igraju: Boris Ler, Maja Izetbegović, Amar Selimović, Mirna Jogunčić, Sabit Sejdinović i Merima Ovčina