JAMI DISTRIKT – Gostovanje iz Beograda

Milena Bogavac
Režija: Kokan Mladenović
Igraju: Isidora Simijonović, Vanja Nenadić, Nina Nešković
Muziku izvodi grupa Vrooom: Jamal al Kiswani, Marko Grubić
Naratorka: Danica Dragački