Gavella, Zagreb – “SRCE VEĆE OD RUKU”

III. FESTIVAL “DANI JURISLAVA KORENIĆA”

Elvis Bošnjak

Režija: Tamara Damjanović
Dramatizacija: Tamara Damjanović i Nina Bajsić
Igraju: Barbara Nola, Hrvoje Klobučar, Tara Rosandić, Andrej Dojkić