Autorski projekt “PO DOMAĆU!” – Gostovanje “BOOM! TEATAR” – Zagreb

Režija: Marina Pejnović
Igraju: Katarina Strahinić, Paško Vukasović, Silvio Mumelaš