Kontakt

KAMERNI TEATAR 55
Maršala Tita 55/II
71000 Sarajevo
info@kamerniteatar55.ba

UniCredit Bank 3380002210019263
Budžetska organizacija: 220022004
Općina: 077
Vrsta prihoda: 722631 SWIFT: UNCRBA 22
Identifikacioni broj: 4200629240008
Poreski broj: 01074308
IBAN BA 393380002210019263

EMIR HADŽIHAFIZBEGOVIĆ
Direktor
Tel: +387 33 216 873
Fax: +387 33 216 873
marketing@kamerniteatar55.ba

VEDRAN FAJKOVIĆ
Dramaturg
Tel: +387 33 209 041
Fax: +387 33 216-873
dramaturg@kamerniteatar55.ba

MIRSAD IMAMOVIĆ
Šef scenske tehnike i Organizator
Tel: +387 33 407 717
Fax: +387 33 216 873
tehnika@kamerniteatar55.ba

DUŠKA AMIDŽIĆ
Stručni saradnik za produkciju
Tel: +387 33 209 041
Fax: +387 33 216 873
info@kamerniteatar.com

MIRZA MUZUROVIĆ
Viši stručni saradnik za marketing i produkciju
Tel: +387 33 209 041
Fax: +387 33 216-873
marketing@kamerniteatar55.ba

RADMILA KRAIŠNIK
Viši stručni saradnik za pravno-administrativne poslove
Tel: +387 33 407 716
Fax: +387 33 216 873
pravnasluzba@kamerniteatar55.ba

MIRELA MILAK
Tehnički sekretar
Tel: +387 33 216 873
Fax: +387 33 216 873
kamerni@kamerniteatar55.com
info@kamerniteatar.com

MUNEVER KARŠIĆ
Arhivski tehničar
Tel: +387 33 407 717
Fax: +387 33 216 873
arhiva@kamerniteatar55.ba

MERSIDA BUČAN
Viši stručni saradnik za ekonomsko računovodstvene poslove
Tel: +387 33 407 718
Fax: +387 33 216 873
finansije@kamerniteatar55.ba

Minka Skenderagić
Stručni saradnik u javnim ustanovama kulture – za javne nabavke
Tel: +387 61 358 000
Fax: +387 33 407 718
m.skenderagic@kamerniteatar55.ba

RADOMIR JAGLIČIĆ
Inspicijent
Tel: +387 33 550-475; 550-476
Fax: +387 33 216-873

BEŠIĆ SENAD
Inspicijent
Tel: +387 33 550-475; 550-476
Fax: +387 33 216-873

DINO BRUTUS
Dizajnersko-tehnički operater
Tel: +387 33 550-475; 550-476
Fax: +387 33 216-873

SENADA MUSLIJA
Blagajnik-biletar
Tel: +387 33 550 476
Fax: +387 33 216-873

Portirnica
Tel: +387 33 550 475
Fax: +387 33 216-873