Aktuelne predstave u Kamernom Teatru 55

KAD BI NAGLAS GOVORILI
Režija: Srđan Vuletić

Tadeuš Slobodjanek
“NAŠ RAZRED”
Režija: Dino Mustafić

“TEFERIČ”
Režija: Aleš Kurt

“BAJKA KOJU IDIOT PRIČA”
Režija: Emir Kapetanović

Murray Schisgal
“LJUPAF”
Režija: Ronald Rand

Dževad Karahasan
“KONCERT PTICA”
Režija: Režija: Aleš Kurt

Abdulah Sidran
“U ZVORNIKU JA SAM OSTAVIO SRCE SVOJE”
Režija: Sulejman Kupusović

L. Miklos
“RADNJA NA UGLU”
Režija: Francois Lunel

Dubravko Mihanović
“ŽABA”
Režija: Elmir Jukić

Ingmar Vilkvist
“HELVEROVA NOĆ”
Režija: Dino Mustafić

A.Nikolaj
“UMRI MUŠKI”
Režija: Admir Glamočak